--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänern Försäljning AB vill vara det självklara valet när det gäller inköp av köttprodukter på den svenska och internationella marknaden. Varje beställning kan därför kundanpassas och företaget har förmågan att skapa det sortiment kunden kräver för tillfället. Att kunna erbjuda kunden tillgänglighet dygnet runt är bara ett av de påtagliga bevisen på att Vänern bjuder in kunden i familjen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Introduktions film

----------------------------------------------------------------------------

 Vi är ett familjeägt importföretag som erbjuder prisvärda produkter av hög kvalitet och snabba leveranser inom köttbranschen. Med ett brett och djupt produktsortiment vill vi alltid erbjuda rätt produkter till rätt pris och med hög tillgänglighet.

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

   

Rubrik

Personuppgiftspolicy

Inledning
Denna policy tillämpas i situationer där Vänern försäljning ab  behandlar personuppgifter. Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd.

Policy
För att skydda och värna om våra kunders personliga integritet behandlar vi personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som vi erhåller från våra kunder, medarbetare, leverantörer och andra med vilka vi har affärsrelationer.

Personuppgifter
I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, e-postadress.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du 

  • Gör en offertförfrågan eller beställning.
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.
  • Besöker oss eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 

Vi har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar vi dock detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna.

Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Externa leverantörer
I olika sammanhang anlitar vi olika underleverantörer för att uppfylla våra åtagande gentemot dig. Det kan röra sig om företag som utför arbete för vår räkning, t.ex. spedition, ekonomitjänster och hantering av våra IT-system. För att kunna utföra sina uppdrag behöver dessa underleverantörer få del av personuppgifter som vi samlat in.

Var behandlas dina personuppgifter
Vi sträva alltid efter att utföra behandlingen inom EU/ESS. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/ESS av oss eller underleverantör. Vi strävar då alltid efter att skydda din information och vidtar legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med den vi själva har inom EU/ESS.

Dina rättigheter
Som registrerad person och kund hos oss har rätt att på egen begäran gratis en gång per år få ut den information vi har samlad om dig. Om vi får kännedom om att personuppgifter som tidigare erhållits inte längre är korrekta ska vi på begäran snarast rätta eller ta bort sådana personuppgifter. Registrerad person kan också begära att få alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter raderade från våra system. Notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

Cookies (kakor) på våra webbplatser
Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi sparar uppgifter så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och så länge som det krävs enligt lagstadgande lagringstider.  

Förändringar i denna dataskyddspolicy
Innehållet i denna policy kan komma att förändras med tiden då vi alltid håller våra kunders integritet högt och följer dataskyddslagar inom EU och Sverige. En uppdaterad policy hittar du alltid på vår hemsida.

Kontakta oss
Om du har frågor och synpunkter om vår dataskyddspolicy eller vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss vi e-post eller telefon. Kontaktinformation hittar du på vår hemsida.

 

 

Signifikant för Vänern-familjen

------------------------------------

  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Korta leveranstider
  • Egen importör utan mellanhänder med eget lager

 

Ekologiskt kött

Vi är glada att nu kunna erbjuda ekologiskt kött i vårat sortiment !

 

 

Vi arbetar för miljön och använder oss av
Svenska retursystem

CERTIFIKAT