Världsparter

----------------------------------------------------------------------------

 Vänern Försäljning bjuder upp till en kuldinarisk smakupplevelse

----------------------------------------------------------------------------

Vänern Försäljning AB vill vara det självklara valet när det gäller inköp av köttprodukter på den svenska och internationella marknaden. Varje beställning kan därför kundanpassas och företaget har förmågan att skapa det sortiment kunden kräver för tillfället. Att kunna erbjuda kunden tillgänglighet dygnet runt är bara ett av de påtagliga bevisen på att Vänern Försäljning ställer kunden i fokus.

För att våra kunder skall känna sig trygga ansvarar vi för hela SCM- kedjan, vi är involverade hela vägen från godkännandet av leverantörer till inköp och slutleverans. Vänern Försäljning AB gör regelbundna besök hos nuvarande leverantörer samt besöker potentiella framtida leverantörer. Genom vår ständiga kontroll har vi bra översikt på så väl leverantörer som produkter och ett fantastiskt kontaktnät världen över. 

|    |    |
|    |    |
|    |    |   - Irland
|    |    | 
|    |    |   - Polen
|    |    | 
|    |    |   - Island
|    |    |
|    |    |   - Estland
|    |    |
|    |    |   - Lettland
|    |    |
|    |    |   - Litauen 
|    |    |
|    |    |   - Tyskland
|    |    |
|    |    |   - Holland
|    |    |
|    |    |   - England
|    |    |
|    |    |   - Spanien
|    |    |
|    |    |   - Italien
|    |    |
|    |    |   - Danmark
|    |    |
|    |    |
|    |    |